Se alla

Skolan först – en kunskapsskola

Utbildning är nyckeln till frihet och självkänsla. Det ska vara kul att gå i skolan och att jobba i skolan. Skolan ska vara trygg och säker.

Arbetsmiljön måste förbättras för både elever och lärare. Dagens lärare måste få mer tid för undervisning och dokumentationen måste minska. Rektor har ett stort ansvar för att så sker.

Digitaliseringen i skolan har kommit för att stanna, men det får inte medföra, att aktuella läroböcker och läseböcker saknas och inte räcker till alla i klassen.

Elever är individer och unika och därför ska undervisningen anpassas efter vars och ens behov. Det innebär att alla elever har rätt till stöd och stimulans. Det är inte ok, att elever saknar gymnasiebehörighet eller blir ”hemmasittare” i Älvsbyn.

Liberalerna Älvsbyn föreslår

  • Språkförskola införs för att integrationen ska förbättras.
  • Läroböcker ska finnas och de ska vara aktuella.
  • Elever ska inte behöva vänta på diagnos för extra stöd.
  • Duktiga elever ska också stimuleras
  • Flexiblare undervisning, klassrum och liten grupp
  • Två-lärarsystem i kärnämnena, svenska, engelska och matematik
    Minska administrationen för lärare