Se alla

En mer varierad och tryggare äldreomsorg

Liberalerna Älvsbyn ser stora möjligheter att utveckla äldreomsorgen. Trygghet skall gälla hela livet, oavsett om man bor på ett äldreboende eller hemma. Många äldre efterfrågar någon typ av trygghetsboende. Kommunens enda trygghetsboende är Fluxen, som idag har en väldigt lång kö.

 

Pandemin har varit en ögonöppnare gällande brister inom äldreomsorgen. Personalen på Äldreboende och i hemtjänsten måste få bättre arbetsmiljö Det är inte bra att de ska stressa och känna sig otillräckliga. De måste få en chans att sätta sig ner och prata med de äldre.

Sista tiden i livet för de äldre får inte vara enbart förvaring. Bort med minutjakt och mer social samvaro. Lyssna på personalen och på de äldre. De äldre är individer och har olika behov av stimulans. Ge dem chans att fortsätta med sina intressen!

De flesta äldre kan och vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi lever längre och behovet av stärkt medicinsk kompetens och även hjälp med hörapparater är eftersatt och måste förbättras.

Liberalerna Älvsbyn föreslår

  • Bygg ett trygghetsboende på Nybergshägnan.
  • Äldreläkare och audionomstöd ska finnas i Äldreomsorgen.
  • Öka grundbemanningen på äldreboende och inom hemtjänsten. Effektivisera dokumentation.
  • Biståndsbedömning även på äldreboenden
  • Individuella aktiviteter är lika viktiga som gruppaktiviteter
  • Kontaktpersoner på äldreboende och inom hemtjänsten