Se alla

Älvsbyn, Norrbottens pärla, ska växa och företagande ska uppmuntras!

Liberalerna Älvsbyn ser stora möjligheter att utveckla företagandet och underlätta arbetspendling i vår kommun. Många nya jobb beräknas landa i regionen, till exempel H2 Green Steel (Boden) och Hybrit i Luleå. Öppnas Lavergruvan behöver vi verkligen fler bostäder! Kommunen måste därför ha en bättre beredskap för ökad inflyttning.

Älvsbybor och nya medborgare måste erbjudas attraktiva bostäder i hela kommunen. Det råder stor brist på lägenheter med hiss. De praktiska möjligheterna för pensionärer att avyttra sina hus minskar på grund av bristen på dem.

Handeln i centralorten bör underlättas. Initiativ från privata fastighetsägare ska uppmuntras, inte bromsas. Parkeringsmöjligheterna längs Storgatan är otillräckliga. Kommunen ska ta initiativ till bättre och långsiktigt samarbete med både små och stora företag.

Utsmyckningar vid högtider såsom jul och påsk saknas och sommartid vill vi se fler blomsterarrangemang i hela kommunen. Julbelysningen ska tas ner sommartid.

Liberalerna Älvsbyn föreslår:

  • Gör Stigarna till ett attraktivt boende för alla.
  • Bygg den nya förskolan på Åsen.
  • Bygg hyreshus på Nybergshägnan och på Lekentomten
  • Flytta Hälsocentralen till gamla ICA