Se alla

En ekonomi för framtidsrika Älvsbyn

Kommunens fastigheter har ett eftersatt underhåll sedan många år tillbaka. Det gäller bla. utomhusmålning och ventilation. Kostnaderna stiger för varje år som går och nu beräknas underhållsskulden till ca 180 miljoner.

Stora investeringar behövs För att bygga en ny förskola, storkök och matsal på Älvåkraskolan.  Idag avsätts för små medel för att komma till rätta med dessa problem. Ventilationen i kommunhuset behöver bytas och det innebär bättre inomhusklimat och lägre energikostnader. Det eftersatta underhållet påverkar också de anställdas arbetsmiljö negativt.

Liberalerna Älvsbyn föreslår att minst 2% av skatter och statsbidrag avsätts för att på sikt komma i kapp med underhållet. Det innebär att man kan satsa 11 – 12 miljoner kronor per år för underhåll och investeringar.

Liberalerna Älvsbyn föreslår

  • Storkök på industriområdet
  • Sporthallen Vidsel målas utvändigt och fräschas upp invändigt.
  • Energieffektiviseringar i form av bättre ventilation, fönsterbyte och bort med direktel.