Se alla

Ökat fokus på Älvsbyns byar.

Liberalerna Älvsbyn anser att byarna likväl som tätorten måste ha fortsatt tillgång till bra skolor och förskolor. En likvärdig skola i byarna innebär att skolorna ska tillåtas ha en större budget Det var ett stort misstag att lägga ner högstadiet i Vidsel.  Fysisk- och digital infrastruktur ska fungera lika bra i byarna som i tätorten. Det ger mer jämlika möjligheter att utvecklas.

 

En ökad tillgång till fibernätverk möjliggör också för de äldre att kunna bo kvar hemma längre med hjälp av olika larmsystem och servicetjänster. Bra uppkoppling är därför A och O.

Att kunna resa till arbetet, studier eller ett teaterbesök är en rättighetsfråga.  Möjligheten att resa är ytterst begränsad för byborna eftersom bussen går alltför sällan.

En hög tillgänglighet ökar attraktionskraften, och främjar möjligheter till ett utvecklande yrkesliv.  Fler arbetstillfällen, bostäder och bättre bussförbindelser är så viktigt. Byarna ska lyftas fram mer i den externa marknadsföringen av kommunen.

Liberalerna Älvsbyn föreslår

  • Skolor med små klasser skapar trygghet och arbetsro
  • Mobiltäckningen ska vara säker och stabil i byarna
  • Bussförbindelser – ”Tar vi bussen om bussen inte tar sig till oss?”
  • Byakortet – ett utmärkt sätt att marknadsföra smultronställen i kommunen